Giải pháp

IBS là gì?

IBS là giải pháp toàn diện trong việc tự động thu thập và phân tích dữ liệu đa chiều từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm: Mạng xã hội (facebook, twitter, tiktok, youtube), báo chí, forums, blog, google trends. Từ đó giúp các tổ chức, doanh nghiệp xử lý hiệu quả các bài toán về:

 • Đo lường, đánh giá thương hiệu
 • Giám sát thông tin đa chiều trên mạng Internet
 • Hỗ trợ phân tích thị trường, trending, thông tin đối thủ
 • Cảnh báo sớm khủng hoảng truyền thông.
Bắt đầu sử dụng

Kiến trúc tổng quan hệ thống IBS

Lợi ích khi triển khai hệ thống IBS

Đánh giá tổng quan các giải pháp trên thị trường

Tiêu chí

Reputa

SMCC

IBS

Đối tượng sử dụng chính

Tổ chức, doanh nghiệp dùng chung

Tổ chức, doanh nghiệp dùng chung

Tổ chức, doanh nghiệp riêng biệt

Dữ liệu thu thập

Tất cả các chủng loại, lĩnh vực

Tất cả các chủng loại, lĩnh vực

Theo từng ngành, lĩnh vực, đối tượng chuyên biệt

Mục tiêu giải pháp

Hỗ trợ marketing

Hỗ trợ marketing

Marketing, đo lường, theo dõi, giám sát

Khả năng tùy biến

Thấp

Thấp

Cao

Hỗ trợ báo cáo nhanh

Hạn chế

Hạn chế

Dịch vụ chuyên biệt

Cảnh báo

Thiết lập chung cho toàn hệ thống

Thiết lập chung cho toàn hệ thống

Có thể thiết lập chuyên biệt theo từng đối tượng, chiến dịch

Nguồn dữ liệu phân tích trong ngành

Mạng xã hội

 • 30 Triệu tài khoản Facebook
 • 1 Triệu groups
 • 1 Triệu pages
 • 1 Triệu tín hiệu/ngày

Các loại dữ liệu thu thập được

 • Posts/Pictures/Videos
 • Likes/Shares/Comments

Blog/News/Forum

 • 100 đầu báo (chính thống+ không chính thống)
 • 50 Blogs
 • 50 Forums

Các loại dữ liệu thu thập được

 • Bài báo
 • Bài viết/Hình ảnh/Videos
 • Bình luận, cảm xúc,…

Các tính năng nổi bật của IBS

Tự động thu thập, phân tích, đánh giá, thống kê

Tự động thu thập, lưu trữ làm giàu dữ liệu thô

Trung tâm lưu trữ dữ liệu thô (Data Lake) được thiết kế phân tán đảm bảo khả năng lưu trữ, quản trị dữ liệu lớn, đảm bảo hiệu năng truy xuất thời gian thực

Phân tích, đánh giá, thống kê

Phân tích dữ liệu phục vụ cho các bài toán nghiệp vụ như: Tìm kiếm, thống kê, truy vết,… đảm bảo tính hiệu quả và hiệu năng truy xuất theo thời gian thực

Hiển thị báo cáo thống kê

 • Gần 30 loại thống kê khác nhau với giao diện thân thiện và trực quan
 • Các biểu đồ thống kê dạng info graphics và danh sách dạng data grid được đánh highlight.

Thống kê các nguồn tin hoạt động tích cực

Thống kê các địa điểm hoạt động tích cực

Thống kê lượng đề cập và sắc thái

Quản lý, thu thập theo các chủ đề/chuyên đề

Quản lý chủ đề/chuyên đề động

 • Thêm mới chuyên đề/chủ đề
 • Cập nhật (cấu hình) cho chuyên đề/chủ đề
 • Xóa chuyên đề/chủ đề
 • Tìm kiếm thông tin về chuyên đề, chủ đề

Tự động thu thập, phân tích, đánh giá theo thời gian thực

 • Khi chuyên đề/chủ đề được tạo mới hoặc cập nhật, hệ thống lập tức gửi thông tin cấu hình tới phân hệ thu thập để tự động thu thập dữ liệu
 • Tiếp tục xử lý, phân tích, đánh giá dữ liệu để đưa ra kết quả cho người dùng

Lợi ích

 • Chủ động hoàn toàn đối với các vấn đề cần theo dõi, phân tích, đánh giá.
 • Tập chung vào các vấn đề nóng của ngành.
 • Luôn luôn có thể cập nhật để theo kịp tình hình mới, chiến dịch mới.

Cảnh báo và tùy chỉnh cảnh báo

Tính năng cảnh báo

 • Phát hiện và cảnh báo theo thời gian thực các thông tin tiêu cực và nhạy cảm
 • Cấu hình email và thiết lập cảnh báo riêng đảm bảo tính linh hoạt, tùy biến

Lợi ích

 • Cảnh báo sớm, kịp thời các chủ đề có nguy cơ bùng phát, hỗ trợ đắc lực xử lý, tránh khủng hoảng truyền thông
 • Kịp thời hỗ trợ cán bộ xử lý các thông tin tiêu cực, nhạy cảm

Giám sát, truy vết thông tin đa chiều theo thời gian thực

Tính năng giám sát

 • Truy vết toàn bộ các hoạt động tương tác, thảo luận và địa điểm viếng thăm công khai của tài khoản mạng xã hội
 • Phát hiện tài khoản phát tán tin gốc được chia sẻ trên mạng xã hội
 • Tái mô phỏng diễn biến lan truyền và các tương tác liên quan của thông tin

Chức năng hệ thống

 • Quản lý thông tin tài khoản, thông tin Page, số lượng bài đăng, tính tiêu cực và tích cực, mức độ chia sẻ
 • Quản lý chi tiết từng bài viết trên trang và của các tài khoản muốn theo dõi

Các tính năng mở rộng, phân tích chuyên sâu

Tổng kết

IBS là giải pháp được xây dựng trên nền tảng dữ liệu lớn, phân tán tích hợp với trí tuệ nhân tạo, tập trung tối đa vào dữ liệu chuyên biệt cho từng bài toán, từng lĩnh vực.

IBS ra đời nhằm hỗ trợ đắc lực các tổ chức, doanh nghiệp trong việc cảnh báo sớm cũng như xử lý tiền khủng hoảng truyền thông, góp phần bảo vệ hình ảnh, uy tín của các thương hiệu, cũng như đánh giá được hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.

  Giải Pháp Gợi Ý

  Đặt hàng nước ngoài – Mua hàng hộ

  Hệ thống đào tạo trực tuyến

  Hệ thống tiếp thị liên kết – Affiliate marketing