MÁY CHỦ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CHO DOANH NGHIỆP

30000+

KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG VÀ HÀI LÒNG

Đăng ký tư vấn

GIỚI THIỆU CLOUD VPS GIÁ RẺ
CLOUD365 CỦA A2ZTECH

CLOUD365 là giải pháp máy chủ chủ điện toán đám mây (cloud vps/ cloud server) của A2ZTech xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến kết hợp với hạ tầng vật lý mạnh mẽ, nhằm mang đến cho khách hàng một dịch vụ máy chủ có hiệu suất cao với chi phí hợp lý nhất.

BẢNG GIÁ MUA CLOUD365
CLOUD VPS GIÁ RẺ A2ZTECH

SSD CLOUD VPS A

Tiết kiệm hơn

86.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX / Gold 6138
 • CORE : 1 Cores
 • SSD : 15GB
 • RAM : 1GB + 512MB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • (*)Tặng 512MB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD VPS B   Phổ biến

Ưa chuộng nhất

180.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX / Gold 6138
 • CORE : 2 Cores
 • SSD : 25GB
 • RAM : 1GB + 512MB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • (*)Tặng 512MB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD VPS C  Phổ biến

Lưu trữ nhiều hơn

339.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX / Gold 6138
 • CORE : 2 Cores
 • SSD : 25GB
 • RAM : 1GB + 512MB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • (*)Tặng 1GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD VPS D  Phổ biến

Lưu trữ nhiều hơn

549.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX / Gold 6138
 • CORE : 4 Cores
 • SSD : 60GB
 • RAM : 3GB + 1GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • (*)Tặng 1GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD VPS E  Phổ biến

Lưu trữ nhiều hơn

669.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX / Gold 6138
 • CORE : 5 Cores
 • SSD : 80GB
 • RAM : 4GB + 1GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • (*)Tặng 1GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD VPS F  Phổ biến

Lưu trữ nhiều hơn

979.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX / Gold 6138
 • CORE : 6 Cores
 • SSD : 100GB
 • RAM : 5GB + 1GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • (*)Tặng 1GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD SERVER A

Tiết kiệm hơn

1.159.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX / Gold 6138
 • CORE : 6 Cores
 • SSD : 120 GB
 • RAM : 6 GB + 2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD SERVER B  Phổ biến

Ưa chuộng nhất

1.390.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX / Gold 6138
 • CORE : 8 Cores
 • SSD : 150 GB
 • RAM : 8 GB + 2 GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD SERVER C  Phổ biến

Lưu trữ nhiều hơn

1.999.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX / Gold 6138
 • CORE : 10 Cores
 • SSD : 200 GB
 • RAM : 10 GB + 2 GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD SERVER D

Lưu trữ nhiều hơn

2.499.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX / Gold 6138
 • CORE : 12 Cores
 • SSD : 250 GB
 • RAM : 12 GB + 2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD SERVER E

Lưu trữ nhiều hơn

2.999.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX / Gold 6138
 • CORE : 16 Cores
 • SSD : 300 GB
 • RAM : 14 GB + 2GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • (*)Tặng 2GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD SERVER F

Lưu trữ nhiều hơn

3.839.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® E5-26XX / Gold 6138
 • CORE : 16 Cores
 • SSD : 500 GB
 • RAM : 16 GB + 2 GB(*)
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
 • (*)Tặng 2 GB RAM khi đăng ký 12 tháng
SSD CLOUD RAM A

Tiết kiệm hơn

799.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 2 Cores
 • RAM : 8 GB
 • SSD : 50 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD RAM B  Phổ biến

Ưa chuộng nhất

1.689.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 2 Cores
 • RAM : 16 GB + 512 MB(*)
 • SSD : 60 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD RAM C  Phổ biến

Lưu trữ nhiều hơn

1.829.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 4 Cores
 • RAM : 16 GB + 512 MB(*)
 • SSD : 60 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD RAM D  Phổ biến

Lưu trữ nhiều hơn

3.589.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 4 Cores
 • RAM : 32 GB
 • SSD : 80 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD RAM E  Phổ biến

Lưu trữ nhiều hơn

3.939.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 8 Cores
 • RAM : 32 GB
 • SSD : 100 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD RAM F  Phổ biến

Lưu trữ nhiều hơn

7.439.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 8 Cores
 • RAM : 64 GB
 • SSD : 150 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD CPU A

Tiết kiệm hơn

939.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 4 Cores
 • RAM : 8 GB
 • SSD : 60 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD CPU B  Phổ biến

Ưa chuộng nhất

2.189.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 8 Cores
 • RAM : 16 GB
 • SSD : 100 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD CPU C  Phổ biến

Lưu trữ nhiều hơn

5.429.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 16 Cores
 • RAM : 32 GB
 • SSD : 150 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD CPU D

Lưu trữ nhiều hơn

10.709.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 4 Cores
 • RAM : 32 GB
 • SSD : 80 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD CPU E

Lưu trữ nhiều hơn

15.989.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 48 Cores
 • RAM : 96 GB
 • SSD : 250 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD CPU F

Lưu trữ nhiều hơn

21.269.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 64 Cores
 • RAM : 128 GB
 • SSD : 300 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD STORAGE A

Tiết kiệm hơn

589.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 2 Cores
 • RAM : 4 GB
 • SSD : 100 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD STORAGE B

Ưa chuộng nhất

1.309.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 4 Cores
 • RAM : 8 GB
 • SSD : 300 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD STORAGE C

Lưu trữ nhiều hơn

3.089.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 8 Cores
 • RAM : 16 GB
 • SSD : 450 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD STORAGE D

Lưu trữ nhiều hơn

5.729.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 16 Cores
 • RAM : 32 GB
 • SSD : 600 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD STORAGE E

Lưu trữ nhiều hơn

11.909.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 32 Cores
 • RAM : 64 GB
 • SSD : 900 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn
SSD CLOUD STORAGE F

Lưu trữ nhiều hơn

23.369.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • CPU : Intel® Xeon® Gold
 • Vcore : 64 Cores
 • RAM : 128 GB
 • SSD : 1200 GB
 • IP : 01
 • Bandwidth : Không giới hạn

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA CLOUD365 – CLOUD VPS GIÁ RẺ A2ZTECH

Công nghệ uy tín

Hệ thống cung cấp dịch vụ sử dụng nền tảng điện toán đám mây Open-Stack kết hợp giải pháp lưu trữ CEPH. Đây là các giải pháp được rất nhiều hãng công nghệ hàng đầu trên thế giới sử dụng để cung cấp hạ tầng về máy chủ, lưu trữ cho các hệ thống với quy mô lớn trong nhiều năm qua như Redhat, IBM, DELL EMC, Cisco, HP.

Multi Region – Tối ưu vị trí địa lý

Hạ tầng máy chủ CLOUD365 của A2ZTech đặt tại hầu hết các trung tâm dữ liệu hàng đầu tại Việt Nam như Viettel, FPT, CMC… cho phép khách hàng lựa chọn nơi đặt máy chủ Cloud VPS/ Cloud Server đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, qua đó tối ưu việc truyền tải dữ liệu và hiệu suất của máy chủ.

Tính sẵn sàng cao

Hệ thống cung cấp dịch vụ được thiết kế với khả năng dự phòng cho toàn bộ thiết bị mạng (N+1) và máy chủ để đảm bảo uptime tối đa cho khách hàng. Cơ chế giám sát dịch vụ chủ động cho phép dự báo trước các vấn đề có thể xảy ra, từ đó có biện pháp kịp thời để đảm bảo dịch vụ của khách hàng luôn thông suốt.

An toàn & bảo mật

Dữ liệu được lưu trữ phân tán với nhiều bản sao khác nhau kèm theo với cơ chế kiểm tra lại giúp loại bỏ các hỏng hóc dữ liệu. Hệ thống luôn được đảm bảo online tới 99,9%, dữ liệu người dùng không bị ảnh hưởng do lỗi phần cứng gây ra. Máy chủ của khách hàng được bảo mật 2 lớp với firewall của Datacenter và firewall của nền tảng Cloud.

Tính linh hoạt cao

Không cần phải có chuyên môn sâu về kỹ thuật, thông qua giao diện quản trị thân thiện, quý khách có thể dễ dàng thay đổi cấu hình máy chủ, mở rộng quy mô các nguồn lực này lên và xuống, tăng hoặc thu nhỏ công suất ngay lập tức khi nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp có sự thay đổi.

LÝ DO QUÝ KHÁCH HÀNG NÊN LỰA CHỌN CLOUD365

SO SÁNH CLOUD365 VÀ DỊCH VỤ VPS THÔNG THƯỜNG

Tính năng VPS thông thường Cloud365
Công nghệ triển khai Ảo hóa (Virtuozzo, SolusVM…) Điện toán đám mây (OpenStack)
Công nghệ lưu trữ CEPH
Khả năng mở rộng tài nguyên Hạn chế Không giới hạn
Khả năng dự phòng
Thời gian online (Uptime) <90% >99%
Giám sát chủ động
Ổ cứng sử dụng HDD SSD
Cung cấp cân bằng tải
Sao lưu dữ liệu tự động
Tường lửa (Firewall)
Băng thông network Hạn chế Cao
Tích hợp hệ thống quản lý (portal)
Hỗ trợ chống DDOS
Thời gian khởi tạo/ cài đặt >1h <1 phút
Tích hợp sẵn các ứng dụng
Khôi phục dữ liệu sao lưu >1h <5 phút

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI MUA CLOUD365

Hạ tầng của dịch vụ được đặt tại các Datacenter theo tiêu chuẩn tier 3 với các hệ thống điện dự phòng, điều hòa làm mát và ổn định về đường truyền. Các Datacenter mà dịch vụ đặt máy chủ là VNPT, Viettel, FPT.

Cloud VPS/Cloud Server của A2ZTech tập trung vào tính ổn định của dịch vụ, do vậy phần cứng mà chúng tôi lựa chọn là thiết bị của các hãng phần cứng uy tín như DELL, IBM, HP …Cisco, Juniper, F5

Chúng tôi tập trung vào chất lượng để phục vụ khách hàng và cam kết hỗ trợ khách hàng trọn đời trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Ngoài ra nhân viên tư vấn và nhân viên hỗ trợ khách hàng qua nhiều hình thức như: Điện thoại, chat, email, ticket

Nếu vì lý do nào đó mà bạn không thể sử dụng portal của dịch vụ để thao tác và vận hành dịch vụ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được hỗ trợ. Chúng tôi phục vụ khách hàng 24/7 kể cả ngày lễ.

Ngoài tính năng giám sát chủ động cơ bản các tham số về DISK, RAM, CPU, NETWORK đối với các máy ảo, chúng tôi còn trang bị hệ thống thiết bị Firewall và các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ máy ảo của khách hàng.

Mặc định hệ thống của chúng tôi đã sao lưu định kỳ dữ liệu cho khách hàng, thời gian có thể khôi phục dữ liệu là tối đa 15 ngày. Tuy nhiên khách hàng có thể chủ động sao lưu thêm theo nhu cầu bằng tính năng snapshot hoặc backup trên portal