hosting Windows

 • Windows hosting Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình với các phiên bản khác nhau.
 • Miễn phí tạo, quản lý hộp thư điện tử (Email) theo tên miền riêng.
 • Miễn phí tạo tên miền con (Subdomain).
 • Sử dụng nhiều tên miền cho 1 website.
 • Quản lý nhiều website trên cùng 1 tài khoản hosting.
 • Quản lý đăng nhập, giám sát thông số băng thông và dung lượng.
 • Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu.
Đăng ký ngay

Bảng giá dịch vụ Hosting Windows

Gói tài khoản mở khóa các tính năng bổ sung.
Đối với các kế hoạch kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi.

Sinh viên

Tiết kiệm hơn

27.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng lưu trữ: 2GB SSD
 • Băng thông/tháng: Không giới hạn
 • FTP Accounts : Không giới hạn
 • My SQL : 2
 • MSSQL 2012 : 2
 • Domains : 1
 • Subdomain :  Không giới hạn
 • Alias/Park Domain :  Không giới hạn
 • Email POP3/webmail : 20
Cá Nhân  Phổ biến

Ưa chuộng nhất

39.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng lưu trữ: 3GB SSD
 • Băng thông/tháng: Không giới hạn
 • FTP Accounts: Không giới hạn
 • My SQL: 3
 • MSSQL 2012: 3
 • Domains: 2
 • Subdomain:  Không giới hạn
 • Alias/Park Domain:  Không giới hạn
 • Email POP3/webmail: Không giới hạn
Cá Nhân +  Phổ biến

Lưu trữ nhiều hơn

54.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng lưu trữ: 4GB SSD
 • Băng thông/tháng: Không giới hạn
 • FTP Accounts: Không giới hạn
 • My SQL: 4
 • MSSQL 2012: 4
 • Domains: 2
 • Subdomain:  Không giới hạn
 • Alias/Park Domain:  Không giới hạn
 • Email POP3/webmail: Không giới hạn
Doanh Nghiệp

Lưu trữ nhiều hơn

72.000 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng lưu trữ: 6GB SSD
 • Băng thông/tháng: Không giới hạn
 • FTP Accounts: Không giới hạn
 • My SQL: 6
 • MSSQL 2012: 6
 • Domains: 3
 • Subdomain:  Không giới hạn
 • Alias/Park Domain:  Không giới hạn
 • Email POP3/webmail: Không giới hạn
Thương Mại Điện Tử

Lưu trữ nhiều hơn

101.250 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng lưu trữ: 8GB SSD
 • Băng thông/tháng: Không giới hạn
 • FTP Accounts: Không giới hạn
 • My SQL: 8
 • MSSQL 2012: 8
 • Domains: 4
 • Subdomain:  Không giới hạn
 • Alias/Park Domain:  Không giới hạn
 • Email POP3/webmail: Không giới hạn
Chuyên Nghiệp

Lưu trữ nhiều hơn

153.750 VNĐ/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng lưu trữ: 10GB SSD
 • Băng thông/tháng: Không giới hạn
 • FTP Accounts: Không giới hạn
 • My SQL: 12
 • MSSQL 2012: 12
 • Domains: 6
 • Subdomain:  Không giới hạn
 • Alias/Park Domain:  Không giới hạn
 • Email POP3/webmail: Không giới hạn

Thông số kỹ thuật hosting unlimited bandwidth

 
Hệ điều hành Windows server 2012/2016
Ngôn ngữ hỗ trợ .NET(v1.1,2.0,3.5,4.0,4.6) / PHP 5.x-7.x / ASP
Cơ sở dữ liệu Microsoft Access / MSSQL Server 2012 / MySQL Server / Hỗ trợ ODBC/ OLEDB
Hệ thống email Website Mail / Email Forwarding / Email Alias/ Catch-all Account / Antivirus / Anti Spam
Tính năng truy cập FTP Account / WebsiteBase Control Panel / Website Base File Manager
Bảng điều khiển Plesk Onyx (17) / Plesk Obsidian (18)
Tính năng khác Hotlink Protection/ Protected Directories/ Website protect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWebsiteBackup/ FrontPage Extensions