BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký(1)
(không chịu thuế)
Phí duy trì(2)
(không chịu thuế)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu
(chưa bao gồm thuế VAT)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
Tổng tiền năm đầu
(đã bao gồm 10% VAT)
Tổng tiền năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (4) (1+2+3)+(3)*10% (2+4)+(4)*10%
.vn 100.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn 100.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 570.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/
health.vn/
ac.vn/ .int.vn
50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 370.000 đ 210.000 đ
info.vn/ pro.vn 10.000 đ 50.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 280.000 đ 160.000 đ
.name.vn 10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 42.000 đ
.id.vn
(New)
10.000 đ 50.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 82.000 đ 72.000 đ
.io.vn
(New)
10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 42.000 đ
.ai.vn
(New)
100.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 570.000 đ 360.000 đ
Tên miền địa giới hành chính
(.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/
.thanhhoa.vn,…)
50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 370.000 đ 210.000 đ
Tên miền tiếng Việt
(nhânhòa.vn, muabán.vn, …)
10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 42.000 đ
Transfer Tên miền .VN
về A2ZTech
Phí transfer Phí duy trì(2)
(không chịu thuế)
Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo
(chưa bao gồm thuế VAT)
Tổng tiền transfer + sử dụng năm tiếp theo
(đã bao gồm 10% VAT)
(1) (2) (3) (1+2+3)+(3)*10%
.vn Miễn phí 350.000 đ 100.000 đ 460.000 đ
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn Miễn phí 250.000 đ 100.000 đ 360.000 đ
.gov.vn/ org.vn/ edu.vn/
health.vn/
ac.vn/ .int.vn
Miễn phí 150.000 đ 100.000 đ 260.000 đ
info.vn/ pro.vn Miễn phí 50.000 đ 100.000 đ 160.000 đ
.name.vn Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ
Tên miền địa giới hành chính
(.binhdinh.vn/ .kiengiang.vn/
.thanhhoa.vn,…)
Miễn phí 100.000 đ 100.000 đ 210.000 đ
Tên miền tiếng Việt
(nhânhòa.vn, muabán.vn, …)
Miễn phí 20.000 đ 20.000 đ 42.000 đ

Ghi chú: (1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

A2ZTech đã có uy tín lâu năm trong việc cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho hơn 50.000 khách hàng, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng để bắt đầu đăng ký tên miền tại công ty chúng tôi với dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

MẪU BẢN KHAI ĐĂNG KÝ DÀNH CHO TÊN MIỀN VIỆT

Bản khai đăng ký tên miền VN cho cá nhân

Bản khai đăng ký tên miền VN cho công ty – tổ chức

Dịch vụ đi kèm
Managed DNS Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel Miễn phí
Domain forwarding Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Website đã có sẵn Miễn phí
QUY ĐỊNH MỚI CỦA VNNIC VỀ TÊN MIỀN VIỆT NAM
Tên miền Phí cài đặt Phí đăng ký năm đầu Phí duy trì mỗi năm Chuyển về (Phí duy trì năm đầu)
.com Miễn phí 317.000 đ
 207.000 đ
317.000 đ 252.000 đ
.net Miễn phí 319.000 đ 
239.000 đ
319.000 đ 279.000 đ
.org Miễn phí 339.000 đ 
250.000 đ
339.000 đ 305.000 đ
.info Miễn phí 490.000 đ 
88.000 đ
490.000 đ 459.000 đ
.best Miễn phí 509.000 đ 509.000 đ  
.xyz Miễn phí 309.000 đ 
53.000 đ
309.000 đ 265.000 đ
.top Miễn phí 239.000 đ 
50.000 đ
239.000 đ 219.000 đ
.online Miễn phí 790.000 đ 
49.000 đ
790.000 đ 695.000 đ
.store Miễn phí 1.290.000 đ 
79.000 đ
1.290.000 đ 1.090.000 đ
.site Miễn phí 650.000 đ 
49.000 đ
650.000 đ 575.000 đ
.tech Miễn phí 1.107.000 đ 
87.000 đ
1.107.000 đ  
.fun Miễn phí 460.000 đ 
47.000 đ
460.000 đ  
.space Miễn phí 475.000 đ 
49.000 đ
475.000 đ  
.us Miễn phí 323.000 đ 323.000 đ 259.000 đ
.cc Miễn phí 273.000 đ 273.000 đ 273.000 đ
.biz Miễn phí 409.000 đ 409.000 đ 370.000 đ
.asia Miễn phí 452.000 đ 
380.000 đ
452.000 đ 380.000 đ
.eu Miễn phí 270.000 đ 270.000 đ Không được phép transfer
.me Miễn phí 1.029.000 đ 1.029.000 đ 726.000 đ
.tel Miễn phí 319.000 đ 319.000 đ 301.000 đ
.ws Miễn phí 916.000 đ 916.000 đ 758.000 đ
.name Miễn phí 259.000 đ 259.000 đ 229.000 đ
.tv Miễn phí 765.000 đ 765.000 đ 765.000 đ
.mobi Miễn phí 589.000 đ 
129.000 đ
589.000 đ 589.000 đ
.bz Miễn phí 749.000 đ 749.000 đ 749.000 đ
.mn Miễn phí 1.639.000 đ 1.639.000 đ 1.297.000 đ
.in Miễn phí 346.000 đ 346.000 đ 279.000 đ
.co.uk Miễn phí 299.000 đ 299.000 đ 268.000 đ
.co Miễn phí 633.000 đ 633.000 đ 613.000 đ
.ca Miễn phí 578.000 đ 578.000 đ 578.000 đ
.es Miễn phí 244.000 đ 244.000 đ 244.000 đ
.de Miễn phí 291.000 đ 291.000 đ 232.000 đ
.xxx Miễn phí 2.830.000 đ 3.369.000 đ 2.830.000 đ
.com.ru Miễn phí 141.000 đ 141.000 đ 141.000 đ
.pro Miễn phí 489.000 đ 
89.000 đ
489.000 đ 469.000 đ
.sx Miễn phí 1.190.000 đ 1.190.000 đ  
.pw Miễn phí 475.000 đ 475.000 đ 461.000 đ
.nl Miễn phí 388.000 đ 388.000 đ 313.000 đ
.in.net Miễn phí 271.000 đ 271.000 đ 238.000 đ
.la Miễn phí 1.167.000 đ 1.167.000 đ 968.000 đ
.solar Miễn phí 1.599.000 đ 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.house Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.florist Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.coffee Miễn phí 1.023.000 đ 1.023.000 đ 847.000 đ
.marketing Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.farm Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.cool Miễn phí 1.023.000 đ 1.023.000 đ 847.000 đ
.watch Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.bargains Miễn phí 988.000 đ 
818.000 đ
988.000 đ 818.000 đ
.boutique Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.cheap Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.zone Miễn phí 1.023.000 đ 1.023.000 đ 847.000 đ
.works Miễn phí 1.023.000 đ 1.023.000 đ 847.000 đ
.domains Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.cab Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.computer Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.academy Miễn phí 1.023.000 đ 
847.000 đ
1.023.000 đ 847.000 đ
.builders Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.training Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.glass Miễn phí 1.599.000 đ 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.camp Miễn phí 1.637.000 đ 
1.363.000 đ
1.637.000 đ 1.363.000 đ
.repair Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.codes Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.viajes Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.holiday Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.expert Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.limo Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.international Miễn phí 508.000 đ 508.000 đ 497.000 đ
.company Miễn phí 351.000 đ 351.000 đ 294.000 đ
.systems Miễn phí 763.000 đ 763.000 đ 643.000 đ
.management Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.center Miễn phí 700.000 đ 
576.000 đ
700.000 đ 576.000 đ
.email Miễn phí 763.000 đ 763.000 đ 643.000 đ
.solutions Miễn phí 763.000 đ 763.000 đ 643.000 đ
.support Miễn phí 508.000 đ 508.000 đ 497.000 đ
.agency Miễn phí 508.000 đ 508.000 đ 497.000 đ
.education Miễn phí 508.000 đ 508.000 đ 497.000 đ
.institute Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.singles Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.bike Miễn phí 1.023.000 đ 
847.000 đ
1.023.000 đ 847.000 đ
.plumbing Miễn phí 1.599.000 đ 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.guru Miễn phí 1.130.000 đ 1.130.000 đ 948.000 đ
.clothing Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.camera Miễn phí 1.599.000 đ 
1.331.000 đ
1.599.000 đ 1.331.000 đ
.estate Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.enterprises Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.construction Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.contractors Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.kitchen Miễn phí 1.599.000 đ 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.land Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ 742.000 đ
.ventures Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.holdings Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.diamonds Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.voyage Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.careers Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.recipes Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ 1.203.000 đ
.club Miễn phí 576.000 đ 576.000 đ 484.000 đ
.buzz Miễn phí 1.187.000 đ 1.187.000 đ 985.000 đ
.equipment Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.gallery Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.graphics Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.lighting Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.photography Miễn phí 763.000 đ 763.000 đ 643.000 đ
.tips Miễn phí 763.000 đ 763.000 đ 643.000 đ
.today Miễn phí 763.000 đ 763.000 đ 643.000 đ
.technology Miễn phí 508.000 đ 508.000 đ 497.000 đ
.directory Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.photos Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ 497.000 đ
.ninja Miễn phí 720.000 đ 720.000 đ 605.000 đ
.dance Miễn phí 735.000 đ 735.000 đ 605.000 đ
.democrat Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.futbol Miễn phí 412.000 đ 412.000 đ 334.000 đ
.immobilien Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.reviews Miễn phí 735.000 đ 735.000 đ 605.000 đ
.shoes Miễn phí 1.599.000 đ 1.599.000 đ 1.331.000 đ
.moda Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.rest Miễn phí 791.000 đ 791.000 đ  
.bar Miễn phí 1.526.000 đ 1.526.000 đ  
.associates Miễn phí 1.023.000 đ 
847.000 đ
1.023.000 đ  
.media Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ  
.lease Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ  
.kaufen Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ  
.toys Miễn phí 1.599.000 đ 1.599.000 đ  
.town Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ  
.university Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ  
.uk Miễn phí 217.000 đ 217.000 đ 217.000 đ
.accountants Miễn phí 3.040.000 đ 
2.542.000 đ
3.040.000 đ 2.542.000 đ
.actor Miễn phí 1.205.000 đ 
1.000.000 đ
1.205.000 đ 1.000.000 đ
.attorney Miễn phí 1.671.000 đ 
1.392.000 đ
1.671.000 đ 1.392.000 đ
.audio Miễn phí 3.530.000 đ 
3.844.000 đ
4.576.000 đ 3.844.000 đ
.berlin Miễn phí 1.381.000 đ 1.660.000 đ 1.381.000 đ
.bharat Miễn phí 335.000 đ 335.000 đ 266.000 đ
.bid Miễn phí 919.000 đ 
772.000 đ
919.000 đ 772.000 đ
.blackfriday Miễn phí 4.576.000 đ 
3.844.000 đ
4.576.000 đ 3.844.000 đ
.blue Miễn phí 421.000 đ 421.000 đ 421.000 đ
.build Miễn phí 2.320.000 đ 
1.936.000 đ
2.320.000 đ 1.936.000 đ
.capetown Miễn phí 799.000 đ 
658.000 đ
799.000 đ 658.000 đ
.casa Miễn phí 395.000 đ 395.000 đ 320.000 đ
.christmas Miễn phí 1.983.000 đ 
1.666.000 đ
1.983.000 đ 1.666.000 đ
.click Miễn phí 325.000 đ 325.000 đ 274.000 đ
.cn Miễn phí 310.000 đ 310.000 đ 247.000 đ
.cn.com Miễn phí 926.000 đ 926.000 đ 926.000 đ
.co.com Miễn phí 636.000 đ 636.000 đ 636.000 đ
.co.de Miễn phí 373.000 đ 373.000 đ 301.000 đ
.com.de Miễn phí 158.000 đ 158.000 đ 143.000 đ
.consulting Miễn phí 1.130.000 đ 1.130.000 đ 948.000 đ
.cooking Miễn phí 951.000 đ 951.000 đ 787.000 đ
.country Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.credit Miễn phí 3.112.000 đ 3.112.000 đ 2.602.000 đ
.creditcard Miễn phí 4.698.000 đ 4.698.000 đ 3.934.000 đ
.cricket Miễn phí 919.000 đ 919.000 đ 772.000 đ
.degree Miễn phí 1.421.000 đ 1.421.000 đ 1.181.000 đ
.dentist Miễn phí 1.671.000 đ 1.671.000 đ 1.392.000 đ
.desi Miễn phí 393.000 đ 393.000 đ 374.000 đ
.diet Miễn phí 4.576.000 đ 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.durban Miễn phí 799.000 đ 799.000 đ 658.000 đ
.enegry        
.engineer Miễn phí 1.003.000 đ 1.003.000 đ 818.000 đ
.fashion Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.fishing Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.flowers Miễn phí 4.576.000 đ 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.forsale Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.garden Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.gift Miễn phí 614.000 đ 614.000 đ 516.000 đ
.global Miễn phí 2.285.000 đ 2.285.000 đ 1.908.000 đ
.green Miễn phí 1.605.000 đ 1.605.000 đ 1.605.000 đ
.guitars Miễn phí 4.576.000 đ 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.haus Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.help Miễn phí 902.000 đ 902.000 đ 758.000 đ
.hiphop Miễn phí 4.576.000 đ 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.horse Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.host Miễn phí 1.983.000 đ 
184.000 đ
1.983.000 đ 1.983.000 đ
.hosting Miễn phí 13.727.000 đ 13.727.000 đ 11.531.000 đ
.ink Miễn phí 606.000 đ 606.000 đ 606.000 đ
.investments Miễn phí 3.078.000 đ 3.078.000 đ 2.573.000 đ
.jobs Miễn phí 3.294.000 đ 3.294.000 đ 3.249.000 đ
.joburg Miễn phí 799.000 đ 799.000 đ 658.000 đ
.juegos Miễn phí 13.727.000 đ 13.727.000 đ 11.531.000 đ
.kim Miễn phí 421.000 đ 421.000 đ 421.000 đ
.lawyer Miễn phí 1.671.000 đ 1.671.000 đ 1.392.000 đ
.link Miễn phí 325.000 đ 325.000 đ 274.000 đ
.loans Miễn phí 3.112.000 đ 3.112.000 đ 2.602.000 đ
.london Miễn phí 1.493.000 đ 1.493.000 đ 1.242.000 đ
.luxury Miễn phí 18.027.000 đ 18.027.000 đ 15.131.000 đ
.menu Miễn phí 1.167.000 đ 1.167.000 đ 968.000 đ
.mortgage Miễn phí 1.421.000 đ 1.421.000 đ 1.181.000 đ
.nyc Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.ooo Miễn phí 633.000 đ 633.000 đ 621.000 đ
.party Miễn phí 919.000 đ 919.000 đ 772.000 đ
.pics Miễn phí 902.000 đ 902.000 đ 758.000 đ
.pictures Miễn phí 374.000 đ 374.000 đ 302.000 đ
.pink Miễn phí 421.000 đ 421.000 đ 421.000 đ
.press Miễn phí 1.495.000 đ 
170.000 đ
1.495.000 đ 1.478.000 đ
.property Miễn phí 4.576.000 đ 4.576.000 đ 3.844.000 đ
.pub Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.quebec Miễn phí 1.095.000 đ 1.095.000 đ 908.000 đ
.red Miễn phí 421.000 đ 421.000 đ 421.000 đ
.rocks Miễn phí 498.000 đ 498.000 đ 418.000 đ
.rodeo Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.sagathan Miễn phí 448.000 đ 448.000 đ 363.000 đ
.sc Miễn phí 2.882.000 đ 2.882.000 đ 2.882.000 đ
.science Miễn phí 772.000 đ 772.000 đ 772.000 đ
.sexy Miễn phí 118.850.000 đ 118.850.000 đ 99.834.000 đ
.shabaka Miễn phí 564.000 đ 564.000 đ 460.000 đ
.social Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.software Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.soy Miễn phí 879.000 đ 879.000 đ 726.000 đ
.surf Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.tattoo Miễn phí 1.406.000 đ 1.406.000 đ 1.181.000 đ
.tires Miễn phí 3.112.000 đ 3.112.000 đ 2.602.000 đ
.tokyo Miễn phí 395.000 đ 395.000 đ 320.000 đ
.trade Miễn phí 772.000 đ 316.000 đ 278.000 đ
.uno Miễn phí 844.000 đ 844.000 đ 697.000 đ
.vc Miễn phí 1.168.000 đ 1.168.000 đ 980.000 đ
.vegas Miễn phí 1.816.000 đ 1.816.000 đ 1.513.000 đ
.vodka Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.wang Miễn phí 309.000 đ 309.000 đ 263.000 đ
.webcam Miễn phí 772.000 đ 325.000 đ 772.000 đ
.website Miễn phí 479.000 đ 
49.000 đ
479.000 đ 440.000 đ
.wedding Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ 818.000 đ
.wiki Miễn phí 601.000 đ 601.000 đ 592.000 đ
.rest Miễn phí 791.000 đ 791.000 đ 781.000 đ
.sx Miễn phí 1.190.000 đ 1.190.000 đ 987.000 đ
.date Miễn phí 919.000 đ 919.000 đ  
.win Miễn phí 772.000 đ 316.000 đ  
.com.au Miễn phí 542.000 đ 542.000 đ  
.download Miễn phí 919.000 đ 919.000 đ  
.life Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ  
.shop Miễn phí 1.095.000 đ 1.095.000 đ 908.000 đ
.yoga Miễn phí 916.000 đ 916.000 đ  
.com.au Miễn phí 542.000 đ 542.000 đ  
.travel Miễn phí 2.529.000 đ 
659.000 đ
2.529.000 đ  
Tên miền Tiếng Việt .com Miễn phí 315.000 đ 
239.000 đ
315.000 đ  
Tên miền Tiếng Việt .net Miễn phí 376.000 đ 
269.000 đ
376.000 đ  
Tên miền Tiếng Việt .info Miễn phí 490.000 đ 490.000 đ  
.fr Miễn phí 310.000 đ 310.000 đ  
.run Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ  
.sale Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ  
.sex Miễn phí 3.456.000 đ 
2.979.000 đ
3.456.000 đ  
.adult Miễn phí 2.830.000 đ 3.369.000 đ  
.adult Miễn phí 2.830.000 đ 3.369.000 đ  
.porn Miễn phí 3.369.000 đ 3.369.000 đ  
.photo Miễn phí 974.000 đ 974.000 đ  
.casino Miễn phí 4.626.000 đ 
3.873.000 đ
4.626.000 đ  
.it        
.cloud Miễn phí 576.000 đ 576.000 đ  
.world Miễn phí 988.000 đ 988.000 đ  
.express Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ  
.vip Miễn phí 556.000 đ 556.000 đ 556.000 đ
.finance Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ  
.business Miễn phí 351.000 đ 351.000 đ  
.gifts Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ  
.coupons Miễn phí 1.565.000 đ 1.565.000 đ  
.taxi Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ  
.salon Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ  
.blog Miễn phí 655.000 đ 
180.000 đ
655.000 đ  
.art Miễn phí 285.000 đ 285.000 đ  
.report Miễn phí 497.000 đ 497.000 đ  
.news Miễn phí 864.000 đ 864.000 đ  
.vin Miễn phí 1.203.000 đ 1.203.000 đ  
.live Miễn phí 864.000 đ 864.000 đ  
.page Miễn phí 1.671.000 đ 
359.000 đ
1.671.000 đ  
.dev Miễn phí 409.000 đ 409.000 đ  
.design Miễn phí 1.057.000 đ 1.057.000 đ  
.app Miễn phí 499.000 đ 499.000 đ  
.com.co Miễn phí 271.000 đ 271.000 đ  
.group Miễn phí 758.000 đ 758.000 đ  
.io Miễn phí 1.801.000 đ 1.801.000 đ  
.team Miễn phí 742.000 đ 742.000 đ  
.vote Miễn phí 1.556.000 đ 1.556.000 đ  
.work Miễn phí 355.000 đ 
285.000 đ
355.000 đ  

Managed DNS miễn phí

Managed DNS là dịch vụ quản lý các bản ghi cho tên miền của bạn. Bạn cần truy nhập vào zonedns.vn để sử dụng dịch vụ.

Đối với tên miền Quốc tế, bạn cần trỏ các thông số sau:

ns1.zonedns.vn – IP: 103.28.36.30
ns2.zonedns.vn – IP: 123.30.50.41
ns3.zonedns.vn – IP: 203.162.79.157
ns4.zonedns.vn – IP: 125.221.225.141

Đối với tên miền Việt Nam bạn cần trỏ các thông số sau:

Thủ tục: Bạn liên hệ với bộ phận kinh doanh của A2ZTech để làm hợp đồng dịch vụ, thanh toán phí và cung cấp thông tin tên miền để A2ZTech tiến hành chuyển đổi cho bạn.

ns1.zonedns.vn – IP: 103.28.36.30
ns2.zonedns.vn – IP: 123.30.50.41
ns3.zonedns.vn – IP: 203.162.79.157
ns4.zonedns.vn – IP: 125.221.225.141

Lưu ý: Khi khách hàng đăng ký tên miền quốc tế, A2ZTech sẽ lock (khóa) tên miền lại để bảo mật cho khách hàng trong quá trình sử dụng tên miền.

Quý khách cần hỗ trợ về dịch vụ này vui lòng liên hệ với chúng tôi. Hotline: 19006680 (24/7)

Domain Forwarding

Domain Forwarding được sử dụng khi bạn muốn link một tên miền đến một đỉa chỉ URL nào đó (mà bạn muốn người truy cập sử dụng một tên miền dễ nhớ).

Vi dụ: Địa chỉ một website của bạn khi chưa sử dụng domain forwarding là: https://123.123.123.123/sites/index.html

Một địa chỉ như vậy thật khó nhớ, khi sử dụng Domain Forwarding, người truy cập chỉ việc gõ địa chỉ: https://www.mydomain.com là có thể vào được website của bạn.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ này miễn phí tại A2ZTech.

Email Forwarding

Email forwarding được sử dụng trong trường hợp bạn có một tên miền nhưng bạn muốn bất kỳ ai gửi email đến các địa chỉ liên quan đến tên miền đó (chẳng hạn: contact@mydomain.com, sales@mydomain.com) thì đều được forward (chuyển tiếp) đến một địa chỉ email mà bạn muốn (ví dụ: myemail@gmail.com, contact@other_domain.com…).

Dịch vụ này tiện lợi ở chỗ bạn không cần có gói dịch vụ hosting nhưng vẫn sử dụng được email theo tên miền riêng.