Tính năng

TRANG CHUNG

 • Trang chủ, Header, Footer
 • Câu chuyện thương hiệu
 • Sản phẩm 
 • Ưu đãi
 • Quyền lợi thành viên
 • Cửa hàng
 • Tin tức
 • Tuyển dụng

Chức năng

Website quản trị – Admin

 • Quản lý chung hệ thống
 • Đăng, chỉnh sửa các bài viết, sản phẩm
 • Đặt hàng qua website
 • Menu đầy đủ trên web
 • Coding chuẩn SEO, tối ưu bảo mật và tốc độ load web

Liên hệ với chúng tôi

Sự gắn bó của khách hàng chính là cam kết về chất lượng dịch vụ của A2Z Tech!

Tối ưu giao diện trên mobile

Dễ dàng xem thông tin các sản phẩm. Tìm kiếm bài viết, có bộ lọc nâng cao

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ