Bảng giá dịch vụ VPS/ Hosting/ Email
theo tên miền doanh nghiệp

Gói tài khoản mở khóa các tính năng bổ sung.
Đối với các kế hoạch kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi.

Cá nhân

Tiết kiệm hơn

15.000 đ/user/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng 2GB/ user
 • Chống spam/ virus/ bomb mail
 • SPF/ DKIM
 • Catch-All
 • Trang quản trị chuyên nghiệp
 • Ứng dụng trên iOS/ Android
 • Hỗ trợ 24/7
Cơ bản 🚀 Phổ biến 

Ưa chuộng nhất

25.000đ/user/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng 2GB/ user
 • Chống spam/ virus/ bomb mail
 • SPF/ DKIM
 • Catch-All
 • Trang quản trị chuyên nghiệp
 • Ứng dụng trên iOS/ Android
 • Hỗ trợ 24/7
Doanh nghiệp 🔥 Phổ biến

Lưu trữ nhiều hơn

40.000đ/user/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng 2GB/ user
 • Chống spam/ virus/ bomb mail
 • SPF/ DKIM
 • Catch-All
 • Trang quản trị chuyên nghiệp
 • Ứng dụng trên iOS/ Android
 • Hỗ trợ 24/7
Chuyên nghiệp

Tăng thêm dung lương

60.000đ /user/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng 2GB/ user
 • Chống spam/ virus/ bomb mail
 • SPF/ DKIM
 • Catch-All
 • Trang quản trị chuyên nghiệp
 • Ứng dụng trên iOS/ Android
 • Hỗ trợ 24/7
Cá nhân

Tiết kiệm hơn

15.000 đ/user/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng 2GB/ user
 • Chống spam/ virus/ bomb mail
 • SPF/ DKIM
 • Catch-All
 • Trang quản trị chuyên nghiệp
 • Ứng dụng trên iOS/ Android
 • Hỗ trợ 24/7
Cơ bản 🚀 Phổ biến 

Ưa chuộng nhất

25.000đ/user/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng 2GB/ user
 • Chống spam/ virus/ bomb mail
 • SPF/ DKIM
 • Catch-All
 • Trang quản trị chuyên nghiệp
 • Ứng dụng trên iOS/ Android
 • Hỗ trợ 24/7
Doanh nghiệp 🔥 Phổ biến

Lưu trữ nhiều hơn

40.000đ/user/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng 2GB/ user
 • Chống spam/ virus/ bomb mail
 • SPF/ DKIM
 • Catch-All
 • Trang quản trị chuyên nghiệp
 • Ứng dụng trên iOS/ Android
 • Hỗ trợ 24/7
Chuyên nghiệp

Tăng thêm dung lương

60.000đ /user/ tháng

Đặt mua

Tính năng nổi bật

 • Dung lượng 2GB/ user
 • Chống spam/ virus/ bomb mail
 • SPF/ DKIM
 • Catch-All
 • Trang quản trị chuyên nghiệp
 • Ứng dụng trên iOS/ Android
 • Hỗ trợ 24/7