Tính năng

Website người dùng

 • Quản lý dịch vụ tư vấn
 • Quản lý ví
 • Danh sách dịch vụ/ mentor theo từng lĩnh vực
 • Mua và quản lý dịch vụ đã mua
 • Quảng cáo dịch vụ

Tính năng

Website quản trị – Admin

 • Quản lý tài khoản nội bộ, phân quyền
 • Quản lý dịch vụ trên hệ thống
 • Quản lý người dùng và đơn hàng
 • Quản lý tài chính và quảng cáo
 • Quản lý chat và khiếu nại
 • Báo cáo

Liên hệ với chúng tôi

Sự gắn bó của khách hàng chính là cam kết về chất lượng dịch vụ của A2Z Tech!

Tối ưu giao diện trên mobile

Liên kết với nhiều ngân hàng, giao dịch online đảm bảo tính bảo mật

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ