Tính năng

Website người dùng

 • Danh sách site bán hàng tại Nhật
 • Trang sản phẩm của shop
 • Trang sản phẩm mua hộ
 • Giỏ hàng
 • Đặt hàng từ link sản phẩm
 • Trang công cụ tính phí
 • Quản lý đơn mua từ shop, order
 • Quản lý tài khoản

Tính năng

Website quản trị – Admin

 • Quản lý sản phẩm đấu giá
 • Quản lý sản phẩm của shop/ dành cho order
 • Quản lý đơn mua từ shop, order, đấu giá trên Yahoo
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý tài khoản nhân viên
 • Báo cáo

Liên hệ với chúng tôi

Sự gắn bó của khách hàng chính là cam kết về chất lượng dịch vụ của A2Z Tech!

Tối ưu giao diện trên mobile

Liên kết với nhiều ngân hàng, giao dịch online đảm bảo tính bảo mật

ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ